Országos Erdészeti Egyesület - Fa book

Országos Erdészeti Egyesület

Fa book

Amerikai kőris

Amerikai kőris

Fraxinus pennsylvanica

Arany ribiszke

Arany ribiszke

Ribes aureum

Aranyeső

Aranyeső

Laburnum anagyroides

Atlaszcédrus

Atlaszcédrus

Cedrus atlantica

Babérboroszlán

Babérboroszlán

Daphne laureola

Bálványfa

Bálványfa

Ailanthus altissima

Barkóca berkenye

Barkóca berkenye

Sorbus torminalis

Bibircses kecskerágó

Bibircses kecskerágó

Euonymus verrucosus

Bibircses nyír

Bibircses nyír

Betula pendula

Bokros koronafürt

Bokros koronafürt

Coronilla emerus

Borostyán

Borostyán

Hedera helix

Bükk

Bükk

Fagus sylvatica

Császárfa

Császárfa

Paulownia tomentosa

Cser

Cser

Quercus cerris

Cseregalagonya

Cseregalagonya

Crataegus laevigata

Cserszömörce

Cserszömörce

Cotinus coggygria

Csigolyafűz

Csigolyafűz

Salix purpurea

Csíkos kercskerágó

Csíkos kercskerágó

Euonymus europaeus

Csörgőfa

Csörgőfa

Koelreuteria paniculata

Duglászfenyő

Duglászfenyő

Pseudotsuga menziesii

Egybibés galagonya

Egybibés galagonya

Crataegus monogyna

Erdei iszalag

Erdei iszalag

Clematis vitalba

Erdei mogyoró

Erdei mogyoró

Corylus avellana

Erdeifenyő

Erdeifenyő

Pinus sylvestris

Ezüst hárs

Ezüst hárs

Tilia tomentosa

Ezüst juhar

Ezüst juhar

Acer saccharinum

Fagyal

Fagyal

Ligustrum vulgare

Fanyarka

Fanyarka

Amelanchier ovalis

Farkas boroszlán

Farkas boroszlán

Daphne mezereum

Fehér akác

Fehér akác

Robinia pseudoacacia

Fehér eper

Fehér eper

Morus alba

Fehér fűz

Fehér fűz

Salix alba

Fehér nyár

Fehér nyár

Populus alba

Fekete bodza

Fekete bodza

Sambucus nigra

Fekete dió

Fekete dió

Juglans nigra

Fekete galagonya

Fekete galagonya

Crataegus nigra

Fekete madárbirs

Fekete madárbirs

Cotoneaster niger

Fekete nyár

Fekete nyár

Populus nigra

Feketefenyő

Feketefenyő

Pinus nigra

Földiszeder

Földiszeder

Rubus fruticosus

Füles fűz

Füles fűz

Salix aurita

Gyalogakác

Gyalogakác

Amorpha fruticosa

Gyapjas rózsa

Gyapjas rózsa

Rosa villosa

Gyepűrózsa

Gyepűrózsa

Rosa canina

Hamvas szeder

Hamvas szeder

Rubus caesius

Havasalji rózsa

Havasalji rózsa

Rosa pendulina

Havasi ribiszke

Havasi ribiszke

Ribes alpinum

Házi berkenye

Házi berkenye

Sorbus domestica

Hegyi juhar

Hegyi juhar

Acer pseudoplatanus

Hegyi szil

Hegyi szil

Ulmus glabra

Homoktövis

Homoktövis

Hippophaë

Húsos som

Húsos som

Cornus mas

Jajrózsa

Jajrózsa

Rosa spinosissima

Japánakác

Japánakác

Sophora japonica

Jerikói lomc

Jerikói lomc

Lonicera caprifolium

Kányabangita

Kányabangita

Viburnum opulus

Kecskefűz

Kecskefűz

Salix caprea

Keleti tamariska

Keleti tamariska

Tamarix tetrandra

Kései meggy

Kései meggy

Padus serotina

Keskenylevelű ezüstfa

Keskenylevelű ezüstfa

Elaeagnus angustifolia

Királydió

Királydió

Juglans regia

Kislevelű hárs

Kislevelű hárs

Tilia cordata

Kocsányos tölgy

Kocsányos tölgy

Quercus robur

Kocsánytalan tölgy

Kocsánytalan tölgy

Quercus petraea

Kökény

Kökény

Prunus spinosa

Korai juhar

Korai juhar

Acer platanoides

Kosárkötő fűz

Kosárkötő fűz

Salix viminalis

köszméte

köszméte

Ribes uva-crispa

Közönséges boróka

Közönséges boróka

Juniperus communis

Közönséges gyertyán

Közönséges gyertyán

Carpinus betulus

Közönséges jegenyefenyő

Közönséges jegenyefenyő

Abies alba

Közönséges lucfenyő

Közönséges lucfenyő

Picea abies

Közönséges vadszőlő

Közönséges vadszőlő

Parthenocissus inserta

Kutyabenge

Kutyabenge

Frangula alnus

Lepényfa

Lepényfa

Gleditsia triacanthos

Lisztes berkenye

Lisztes berkenye

Sorbus aria

Madárberkenye

Madárberkenye

Sorbus aucuparia

Madárcseresznye

Madárcseresznye

Prunus avium

Magas kőris

Magas kőris

Fraxinus excelsior

Magyar kőris

Magyar kőris

Fraxinus angustifolia subsp. pannonic

Málna

Málna

Rubus idaeus

Mandulafűz

Mandulafűz

Salix triandra

Mezei juhar

Mezei juhar

Acer campestre

Mezei szil

Mezei szil

Ulmus minor

Mézgás éger

Mézgás éger

Alnus glutinosa

Mogyorós hólyagfa

Mogyorós hólyagfa

Staphylea pinnata

Molyhos tölgy

Molyhos tölgy

Quercus pubescens

Nagylevelű hárs

Nagylevelű hárs

Tilia platyphyllos

Narancseper

Narancseper

Maclura pomifera

Nyugati ostorfa

Nyugati ostorfa

Celtis occidentalis

Orgona

Orgona

Syringa vulgaris

Ostormén bangita

Ostormén bangita

Viburnum lantana

Parlagi rózsa

Parlagi rózsa

Rosa gallica

Parti szőlő

Parti szőlő

Vitis riparia

Piros ribiszke

Piros ribiszke

Ribes rubrum

Platán

Platán

Platanus × acerifolia

Pukkanó dudafürt

Pukkanó dudafürt

Colutea arborescens

Rekettyefűz

Rekettyefűz

Salix cinerea

Rezgő nyár

Rezgő nyár

Populus tremula

Sajmeggy

Sajmeggy

Cerasus mahaleb

Simafenyő

Simafenyő

Pinus strobus

Sóskaborbolya

Sóskaborbolya

Berberis vulgaris

Szelídgesztenye

Szelídgesztenye

Castanea sativa

Szirti gyöngyvessző

Szirti gyöngyvessző

Spiraea media

Tatár juhar

Tatár juhar

Acer tataricum

Tiszafa

Tiszafa

Taxus baccata

Törékeny fűz

Törékeny fűz

Salix fragilis

Turkesztáni szil

Turkesztáni szil

Ulmus pumilla

Ükörke lonc

Ükörke lonc

Lonicera xylosteum

Vadalma

Vadalma

Malus sylvestris

Vadgesztenye

Vadgesztenye

Aesculus

Vadkörte

Vadkörte

Pyrus pyraster

Varjútövis benge

Varjútövis benge

Rhamnus cathartica

Vénic-szil

Vénic-szil

Ulmus laevis

Veresgyűrű som

Veresgyűrű som

Cornus sanguinea

Virágos kőris

Virágos kőris

Fraxinus ornus

Vörös bodza

Vörös bodza

Sambucus racemosa

Vörös tölgy

Vörös tölgy

Quercus rubra

Vörösfenyő

Vörösfenyő

Larix decidua

Zöld juhar

Zöld juhar

Acer negundo

Zselnice

Zselnice

Padus avium